THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực , chuẩn bị qui mô mở rộng thị trường năm 2017 sắp đến . Công ty Cổ phần Trường Thiên Phúc cần tuyển các vị trí sau:

 
>