Ngày 5-1, Hội Môi giới bất động sản (BĐS) Khánh Hòa tổ chức ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ II (2016 – 2021)Ngày 5-1, Hội Môi giới bất động sản (BĐS) Khánh Hòa tổ chức ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ II (2016 – 2021)

Ngày 4/1, Hội Môi giới BĐS Khánh Hòa đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ II (2016 – 2021). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 37 thành viên, do ông Trần Đình Quý làm Chủ tịch, ông Văn Dũng Chinh làm Tổng Thư ký. Tiếp nối thành...

Dự đoán tình hình bất động sản 2017Dự đoán tình hình bất động sản 2017

Thị trường bất động sản cuối năm với nhiều biến động khiến cho giới đầu tư, chuyên gia, cũng như người tiêu dùng khá hoang mang, lo lắng sẽ lại rơi vào “vết xe cũ” của thời kì đóng băng. Tuy nhiên, thực trạng thị trường hiện nay vẫn...

 
>